Nauwkeurige rittenregistratie voor uw bedrijfswagen

De rittenregistratie bedrijfsauto heeft een zeer belangrijke functie voor bedrijfsauto's. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van bedrijfsauto's, is het niet toegestaan om ver te rijden in eigen tijd. De auto is immers in gebruik voor het werk en moet de kilometers dan ook op die manier afleggen. Door gebruik te maken van Rittenregistratie bedrijfsauto wordt ervoor gezorgd dat de ritten die de werknemers maken, goed worden bijgehouden. Op die manier worden de kilometers die zijn afgelegd goed in beeld gebracht en kan er niet gesjoemeld worden. Voor alle partijen is dat het meest wenselijk.

Geen fouten

De Belastingdienst zal alles goed bijhouden om te voorkomen dat werknemers op eigen houtje stukken gaan rijden met hun auto's. Rittenregistratie bedrijfsauto zorgt ervoor dat alles perfect in kaart wordt gebracht en dat er geen kilometers ontbreken. Dat is wel zo eerlijk. Niet alleen voor de Belastingdienst, maar ook voor de werknemer. Die wil natuurlijk ook niet de indruk wekken dat hij op eigen manier kilometers aan het afleggen is. Voor de werkgever is het een fijn idee dat er met Rittenregistratie bedrijfsauto in ieder geval niets verloren zal gaan en dat hij dus niet in het ootje wordt genomen. Hierover kan je meer vinden op de pagina mobiliteit.

Eerlijkheid voorop

Eerlijkheid staat voorop bij Rittenregistratie bedrijfsauto, voor zowel de werknemer als de werkgever. Iedereen wil dat het allemaal eerlijk verloopt en met Rittenregistratie bedrijfsauto is dat het geval. Wel zo fijn voor iedereen en echte problemen zullen er dan ook niet ontstaan. De auto moet gebruikt worden voor de zaak en niet in eigen tijd. 500 kilometer mag de werknemer er per jaar in eigen tijd mee afleggen, maar niet meer. Dat is zo vastgelegd en zal dan ook gerespecteerd moeten worden door alle partijen. Dit gebeurt met dit systeem en eerlijkheid wordt dan ook echt in de hand gewerkt.